Slide Стани гениj
Меѓународна мрежа на
детски едукативни центри
Пријавете се Бесплатен демо час
Slide SMARTYKIDS НАСТАВА ВО ЦЕНТАРОТ ИЛИ ОНЛАЈН Подготвени сме за предизвиците и работиме заедно со нашите ученици без разлика дали ќе бидеме на лице место во центарот или виртуелно, кога тоа го бараат околностите. ПРИJАВЕТЕ СЕ Продолжуваме да успеваме заедно! Продолжуваме да успеваме заедно! Slide ДЕТСКИ ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР SMARTYKIDS
ЗАБАВЕН РАЗВОЈ ЗА ДЕЦА
ОД 4 ДО 14 ГОДИНИ
ПРИJАВЕТЕ СЕ

ПРОГРАМИ ЗА ДЕТСКИ РАЗВОЈ 

Го помагаме интелектуалниот развој на децата
и ослободувањето на нивниот потенцијал, зачувувајќи ја детската атмосфера.

МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА

Признаена методологија, преку која децата ја развиваат меморијата, концентрацијата и логичното размислување преку сметање – првично со абакус (сметалка). Со текот на времето брзината станува се поголема и детето започнува да множи, дели, собира и одзема во умот, без помошта на абакусот (сметалка).

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

БРЗО ЧИТАЊЕ

Авторска методологија која што ја развива способноста за читање и разбирање на текст.

Курсот ги учи децата да се концентрираат и им помага лесно да се справат со најразлични интелектуални задачи, а читањето се претвора во омилена забава.

Очекувајте наскоро!

Очекувајте наскоро!

ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

Методологија која што помага на детето да се научи да ракува со пари, да се запознае со банкарскиот систем и со водечките економски принципи. Курсот ја развива меморијата, вниманието и размислувањето.

Очекувајте наскоро!

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

НОВИ КУРСЕВИ

Развојот на децата е приоритет за SmartyKids и нашите специјалисти постојано работат врз нови едукативни курсеви за интелектуално збогатување и развој на децата.

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА

Признаена методологија, преку која децата ја развиваат меморијата, концентрацијата и логичното размислување преку сметање – првично со абакус (сметалка). Со текот на времето брзината станува се поголема и детето започнува да множи, дели, собира и одзема во умот, без помошта на абакусот (сметалка).

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

БРЗО ЧИТАЊЕ

Авторска методологија која што ја развива способноста за читање и разбирање на текст.

Курсот ги учи децата да се концентрираат и им помага лесно да се справат со најразлични интелектуални задачи, а читањето се претвора во омилена забава.

Очекувајте наскоро!

Очекувајте наскоро!

ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ

Методологија која што помага на детето да се научи да ракува со пари, да се запознае со банкарскиот систем и со водечките економски принципи. Курсот ја развива меморијата, вниманието и размислувањето.

Очекувајте наскоро!

Очекувајте наскоро!

НОВИ КУРСЕВИ

Развојот на децата е приоритет за SmartyKids и нашите специјалисти постојано работат врз нови едукативни курсеви за интелектуално збогатување и развој на децата.

Очекувајте наскоро!

Очекувајте наскоро!

SMARTYKIDS – ЕКСПЕРТИ

ВO ОБЛАСТА НА ДЕТСКИОТ РАЗВОЈ