Slide БРЗО
ЧИТАЊЕ
Авторска методологија која што ја развива вештината за читање и разбирање на текст. Обуката ги учи децата да се концентрираат и лесно да ги совладуваат различните интелектуални задачи, а читањето се претвора во омилена активност. Читање со разбирање и задоволство Од 7 до 12
год.
ОЧЕКУВАЈТЕ НАСКОРО Читање со разбирање и задоволство

БРЗО ЧИТАЊЕ ЗА ДЕЦА 

Целта на курсот не е само да ја подобри брзината на читање, туку и да развие вистински интерес кон оваа активност

Бързо четене България
Бързо четене България

КАКО СЕ ОДВИВААТ ЧАСОВИТЕ 

ПО БРЗО ЧИТАЊЕ

ОБУКАТА ПО БРЗО ЧИТАЊЕ ГИ

РАЗВИВА

ПРЕДНОСТИ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА

Бързо четене учебник

Гејмификација

Во нашиот центар на детето никогаш нема да му биде здодевно: во часовите воведуваме фасцинантни дејствија, динамични игри, задачи и награди.

Бързо четене тетрадка

Учебници од фирмата и тетратки со проширена реалност

Во сите курсеви на SmartyKids се користат оригинални материјали за учење создадени од нас со голема љубов и внимание кон деталите.

Помагало за скоростно четене

Компетентни и искусни наставници

Сите наставници во едукативните центри SmartyKids поминуваат низ обука и сертификација. Тие знаат како да го заинтригираат секое дете и да најдат заеднички јазик со него.

КАКО СЕ ОДВИВААТ ЧАСОВИТЕ 

ВО SMARTYKIDS

Систем за гејмификација со заплет, игри и возбудливи активности за децата