Зошто домашната задача е толку потребна во образованието на децата?

Каков ефект има тоа врз нивниот развој и колкави се дозволениот обем и време за тренирање дома – ова се прашања кои веројатно си ги поставува секој родител?

Повеќето родители со ентузијазам го прифаќаат фактот дека има вежби надвор од училницата. Има и мал дел кои го сметаат за непотребно и одзема време дома.

И да, „домашната задача“ е составен дел од процесот на учење на секое дете.

Да се ​​потсетиме која е целта на вежбите.

Имено, да се продлабочат стекнатите знаења и вештини на детето и да се помогне во неговото ефективно меморирање. Освен тоа, пишувањето домашна задача помага да се развие креативниот потенцијал на детето, како и да се подобрат неговите образовни способности.

Секој нов материјал што детето го научил мора да се консолидира и развие во релевантни вештини и способности. Колку и да се изведуваат часовите, во нив се забележува концентрирано меморирање – односно се генерира ново знаење во оперативната или таканаречената краткотрајна меморија.

Ова нè доведува до најосновната функција на домашната задача – да придонесеме за пренесување на знаењето на учениците од работна меморија во долгорочна меморија.

Втората функција на домашната задача е да го поттикне когнитивниот интерес на учениците, како и нивната желба да научат што повеќе за дадениот предмет или тема.

Дополнително, домашната задача помага да се развие независноста, упорноста и одговорноста на ученикот кон воспитно-образовната задача што се извршува.

Дали забележавте?

За нас во SmartyKids, домашната задача не е само домашна задача! Тоа е суштински дел од образованието на детето, бидејќи е вежба – пријатна и не бара долго време и помага да се консолидира неговото знаење. Затоа, извршувањето на вашата домашна задача е патот до успехот!

Успешно дете – среќни родители! :)


Дали ви се допадна нашата статија?
Не заборавајте да го следите SmartyKids на:

Facebook:
https://www.facebook.com/smartykidsmacedonia

Instagram:
https://www.instagram.com/smartykidsmacedonia/