ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦА ОД 6 ДО 7 ГОДИНИ

МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА

Признаена методологија, преку која децата ја развиваат меморијата, концентрацијата и логичното размислување преку сметање – првично со абакус (сметалка). Со текот на времето брзината станува се поголема и детето започнува да множи, дели, собира и одзема во умот, без помошта на абакусот (сметалка).

ПОВЕЌЕ

БРЗО ЧИТАЊЕ

Авторска методологија која што ја развива способноста за читање и разбирање на текст. Курсот ги учи децата да се концентрираат и им помага лесно да се справат со најразлични интелектуални задачи, а читањето се претвора во омилена забава.

ПОВЕЌЕ