Франшиза за детски едукативен центар

Започнете општествено значајна дејност која што ќе Ви обезбеди финансиска независност и можност да управувате со вашето време.

Испратете ми повеќе информации
previous arrow
next arrow

Франшиза за детски едукативен центар

Започнете општествено значајна дејност која што ќе Ви обезбеди финансиска независност и можност да управувате со вашето време.

Испратете ми повеќе информација
photo_2020-07-17_14-20-07
photo_2020-07-17_14-20-12
photo_2020-07-17_14-20-02
photo_2020-07-17_14-19-58

SmartyKids е

детски едукативен центар во кој што се занимаваме со интелектуалниот развој на на децата, зачувувајќи ја детската атмосфера околу нив.
Во нашите центри работиме за развојот на интелектуалните вештини преку менталната аритметика и брзото читање.
Наставните програми се создадени на таков начин со кој што детето постепено и со правилно темпо стекнува знаење без да изгуби интерес кон активностите.

Добијте презентација за франшиза

Резултатите кои нашиот тим ги постигнаа за

5

години

Уникатни авторски курсеви за деца од 4 до 14 години

Ментална аритметика

Признаена методологија, преку која децата ја развиваат меморијата, концентрацијата и логичното размислување преку сметање – првично со абакус (сметалка), а потоа и во умот.

Брзо читање

SmartyKids Брзо Читање – авторска методологија која што ја развива способноста на децата за читање и читање со разбирање и го поттикнува интересот кон читањето како активност.

дете чете книга - финансова грамотност

Финансиска писменост

SmartyKids Money – курсот по финансиска писменост има за цел да ги описмени финансиски децата и уште од мали нозе да ги знаат основните финансиски терминологии кои што ги среќаваат околу нив, како и да ракуваат со пари.

Добијте презентација за франшиза