какво е абакус

Абакусот е една од главните алатки што се користат во часовите по ментална аритметика.

Многу родители веројатно се прашуваат што е тоа и колку сложени аритметички пресметки можат да се изведат на ова сметало? Во текстот ќе ви кажеме малку повеќе за абакусот и неговата историја.

Абакус или абакус (од грчки – табла за пресметување) е абакус што се користи за аритметички пресметки, измислен со векови пред новата ера.

Првично, тоа беше глинена плоча со жлебови во кои беа поставени камчиња што укажуваат на бројки. Едниот жлеб беше наменет за единици, другиот за десетици итн.  Во жлебовите биле сместени камчиња. До денес, абакус може да се нарекува било кој објект што може да се користи за извршување на аритметички пресметки во декадниот систем.

Идејата на овој тип на сметало е да има посебно поле за пресметки, каде што елементите што прикажуваат бројки (на пример, џамлии или камења) се поставуваат и поместуваат по одредена шема.

Со текот на времето, појавата на нови уреди за пресметковни операции, употребата на абакус е турната во втор план, отстапувајќи им место на современите калкулатори. Сепак, благодарение на методите за ментално броење (како што е менталната аритметика), тие повторно станаа широко распространети. Во некои азиски земји, работата со абакус е вклучена во задолжителната образовна подготовка на учениците во основно училиште.

Историја на абакусот

Постојат неколку верзии за потеклото на абакусот. Според некои извештаи, ваква табла се појавила за прв пат во Месопотамија (територија на Иран, Ирак, Сирија и Турција) во третиот милениум п.н.е. и речиси не наликува на современиот абакус. Абакусот бил табла покриена со песок, на која со стап се цртале бројки и на тој начин се правеле пресметки.

Според друга верзија, креаторот е античкиот грчки научник Абакус, по кого е именуван абакусот. Според историските записи, абакусот од овој тип се користел за аритметички операции во античките култури – Грција, Рим, Индија, Египет и низа други.

Создавањето на уред кој наликува на модерен абакус им се припишува на жителите на античка Кина, кои развиле свој уникатен метод на пресметки користејќи го овој уред. Неговото првобитно име било Суан-пан и тоа беше рамка со игли за плетење и топчиња нанижани на нив.

Делови на абакусот

Абакусот се состои од рамка и непарен број вертикално наредени спици. Спиците се одделени со долга попречна лента и претставуваат цифри од броеви (единици, десетици, стотки, илјадници итн.). Нивниот број варира од 5 до 31, почести се абакусите со 13, 17 или 21 спици. Колку повеќе спици има абакусот, толку посложени аритметички операции може да се извршат на него.

На секоја спица има по 5 топки, означувајќи ги броевите од 1 до 9. Топката што се наоѓа над гредата се нарекува „небесна“ и одговара на бројот 5, а 4-те долни топки се нарекуваат „земни“ и имаат вредност  еден.

На крстосницата има посебни ознаки – во форма на црни, бели или обоени точки (нивната боја зависи од бојата на самиот абакус). Овие ознаки ја означуваат локацијата на едни, десетици, илјадници, милиони итн.

Современиот абакус надворешно се разликува од неговиот далечен претходник, но принципот на пресметка останува непроменет со текот на времето. Со помош на абакусот е можно да се изведат разни математички операции – од решавање едноставни задачи како собирање и одземање до множење, делење, па дури и коренување.

Придобивки

Математичките пресметки со користење на древниот абакус се основата на методологијата на менталната аритметика, која е насочена не само кон извршување на сложени математички задачи со умот со молскавична брзина, туку и кон севкупниот развој на детскиот интелект и неговиот потенцијал.

Користењето на абакус има неколку предности во однос на користењето калкулатор (или решавање на проблеми на парче хартија). Главната предност е способноста да се вршат аритметички операции  ментално, бидејќи пресметките се вршат со две раце, развивајќи ја работата на двете хемисфери на мозокот.

Активирањето на двете хемисфери на мозокот доведува до формирање на нервни врски меѓу нив. На овој начин значително се подобрува краткорочната и долгорочната меморија, се подобрува концентрацијата и се формира нестандардно размислување, што пак доведува до подобрување на самодовербата.

Работата со абакус значително ги подобрува фините моторни вештини, што пак придонесува за севкупниот развој на детскиот интелект. Развојот на имагинацијата се случува и индиректно, бидејќи во иднина зависноста од абакусот слабее, што му овозможува на детето да брои во главата, преминувајќи од пресметките со абакус во ментално пресметување.

Ајде да ги сумираме придобивките од менталната аритметика:
✅ Развој на имагинацијата и креативниот потенцијал на детето;
✅Формирање на нервни врски помеѓу левата и десната хемисфера на мозокот;
✅Развивање на вештини за сложени ментални пресметки;
✅Зголемување на брзината на обработка на информации;
✅Значајно зголемување на концентрацијата на вниманието, меморијата, слухот и набљудувањето.

Ако сакате сами да се уверите во придобивките од менталната аритметика за развојот на детската интелигенција, пријавете се на БЕСПЛАТНА демо лекција.


Дали ви се допадна нашата статија?
Не заборавајте да го следите SmartyKids на:

Facebook:
https://www.facebook.com/smartykidsmacedonia

Instagram:
https://www.instagram.com/smartykidsmacedonia/