Slide ПРИJАВЕТЕ СЕ Детски едукативен центар

ПРОГРАМИ ЗА ДЕТСКИ РАЗВОЈ

МЕНТАЛНА АРИТМЕТИКА

Признаена методологија, преку која децата ја развиваат меморијата, концентрацијата и логичното размислување – за прв пат со абакус (калкулатор). Со текот на времето, брзината се зголемува и детето почнува да се множи, дели, собира и одзема во умот, без помош на абакус (калкулатор).

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Slide ПРИЈАВЕТЕ СЕ Демо лекција Уверете се во квалитетот на нашата методологија

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ 

Во процесот на активностите двете хемисфери на мозокот работат истовремено. Ваквата дејност му дозволува на детето да се развива хармонично, да ја подобри меморијата, имагинацијата и логичното размислување.

Менталната аритметика ги развива креативното и аналитичкото размислување, ја подобрува концентрацијата, фотографското помнење, имагинацијата, логиката, како и вештините за набљудување и слушање. Тоа не е само пресметување во умот, затоа што способноста да се најде одговор на најтешките примери и задачи за неколку секунди ја развива десната мозочна хемисфера која што одговара за имагинацијата и фигуративното размислување.

Часовите по ментална аритметика помагаат на детето подобро да го совлада школскиот материјал. На прво место, се развиваат вештини сврзани со меморијата, имагинацијата, логиката и мислењето. На второ, помага подобро да се разберат точните науки: математика, геометрија. И на трето, кога вашето дете ќе се научи брзо да пресметува – тоа ќе знае дека ќе може да научи сѐ, ако се потруди!

Левата мозочна хемисфера е одговорна за способноста за пресметување, говор и логика, а десната – за имагинацијата и фигуративното мислење. Дете, чии што мозочни хемисфери се развиваат хармонично, може да пристапи од различен агол кон решавањето на секакви задачи и проблеми и тоа со завидна брзина.

Обично часовите се во група од 4 до 10 деца. Секој курс следи заедничко дејствие. Наставникот е максимално ангажиран и емотивно го презентира целиот материјал. Вежбите се менуваат наизменично со интерактивни активности. Вклучени се и мобилни активности и логички игри.

Домашната работа е еден од основните фактори кој што влијае на резултатот од часовите. Ви препорачуваме да се уверите дека вашето дете одделува 15-20 минути секој ден за пишување на домашната работа, сметање со абакусот (за нови теми) и мислено сметање (за преминати теми).

За ефикасно совладување на програмата детето треба да вежба и дома по 15 минути секој ден. За полесно подготвување и проверување на домашните работи изградивме онлајн платформа за ученици и наставници. Користењето на онлајн платформата ја зголемува брзината и ефикасноста на курсевите со 40%.

За да учествува е доволно успешно да преминало низ прво ниво – S. Задачите за олимпијадите се подготвуваат спрема возраста и нивото на децата во центрите SmartyKids, така да дури и за Smarty почетниците е интересно. А колку се забавуваат со средбите и комуникацијата со деца од целата држава, со забавната програма и самиот чин дека учествуваат! Мотивацијата за учење и развој останува за цела година.

Наставник

Маријана Маленко
Маријана Маленко
Маријана е психолог по образовна и когнитивна психологија. Она што отсекогаш ја интересирало е начинот на размислување на луѓето, донесувањето одлуки и решавањето проблеми, како мозокот процесира, учи, складира и препознава корисни информации. Сака да развива наставни стратегии и наставни техники, а воедно да ги проучува надарените способности или тешкотии во учењето кај децата.

„На секое дете му е потребно повеќе образование. Поинакво образование. Нешто што го пронајдов во програмата на SmartyKids. Во SmartyKids се применуваат активности во форма на игра или како што јас милувам да ги наречам „разиграни методи“ што го олеснува извршувањето на тие активности и ги приближува целите што треба да се достигнат. “

КОНТАКТИ

Телефон: 071 309 499

Поща: skopje-aerodrom@smarty-kids.mk

Адреса: 1613 42, Скопје 1000, Македониja