Данни за контакт

Адрес: гр.София,
Гео Милев,

бул. „Шипченски проход“ 43Б, ет. 1

Телефон:  0884098743

Поща: geo-milev@smarty-kids.bg

ПОСЕТЕТЕ СТРАНИЦАТА НА ЦЕНТЪРА

Програми в центъра:

Ментална аритметика

Бързо четене

Запишете се за пробен урок