ЗА ФИРМАТА

НАШАТА МИСИЈА:

Ние помагаме за интелектуалниот развој на децата, зачувувајќи ја детската атмосфера.

Нашиот стремеж е да бидеме најдобри. Создаваме едукативни методи и наставни материјали од иднината, користејќи технологии и искуства на водечки светски експерти.

ЗА ФИРМАТА

НАШАТА МИСИЈА:

Ние помагаме за интелектуалниот развој на децата, зачувувајќи ја детската атмосфера.

Нашиот стремеж е да бидеме најдобри. Создаваме едукативни методи и наставни материјали од иднината, користејќи технологии и искуства на водечки светски експерти.

КЛУЧНА ПРЕДНОСТ НА SMARTYKIDS Е ТИМОТ

Тимот е нашата највредна предност. Зад создавањето на возбудливиот свет на SmartyKids стои искуството и тимската работа на реномирани професионалци во нивната област.

Георгиј
Розов

ПРЕТСТАВНИК ЗА ФРАНШИЗА НА SMARTYKIDS за ЕУ

Рамона
Илисие

МЕНАЏЕР ЗА ПРОДАЖБА

Стела
Атанасова

РАЗВОЈ НА ПРОЕКТИ

Дајан
Илиева

МЕНАЏЕР НА ПРОДАЖБА

Димитар Сидеров

МЕНАЏЕР НА ПРОДАЖБА

Цветелина Пенева

МАРКЕТИНГ НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

Десислава
Ефтимова

МАРКЕТИНГ НА СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ

Кристиан
Велизаров

ОБУЧУВАЧ

Магдалина Бакарџиева

СПЕЦИАЛИСТ СКЛАДОВА ДЕJНОСТ

КАКО ЗАПОЧНУВА СЀ

2016

2016

ЈУНИ 2016

Отворени првите три SmartyKids центри по ментална аритметика.

АВГУСТ 2016

Врз основа на искуството во првите три центри се развиваат и тестираат методологиите и наставните планови и се изработува план за развој на бизнисот.

СЕПТЕМВРИ 2016

Тим од 12 експерти ги развиваат методологиите и го подготвуваат овој успешен бизнис план за раст и раширување.

ЈУНИ 2016

Отворени првите три SmartyKids центри по ментална аритметика.

АВГУСТ 2016

Врз основа на искуството во првите три центри се развиваат и тестираат методологиите и наставните планови и се изработува план за развој на бизнисот.

СЕПТЕМВРИ 2016

Тим од 12 експерти ги развиваат методологиите и го подготвуваат овој успешен бизнис план за раст и раширување.

2017

2017

МАЈ 2017

Прва награда за методологија SmartyKids – за најдобар методолошки развој во образованието на XXI-ви век.

ЈУНИ 2017

Отворени се 90 центри по ментална аритметика SmartyKids.

СЕПТЕМВРИ 2017

SmartyKids расте како франшизна мрежа од  детски едукативни центри.

НОЕМВРИ 2017

Отвора врати првиот SmartyKids центар во Бугарија.

МАЈ 2017

Прва награда за методологија SmartyKids – за најдобар методолошки развој во образованието на XXI-ви век.

ЈУНИ 2017

Отворени се 90 центри по ментална аритметика SmartyKids.

СЕПТЕМВРИ 2017

SmartyKids расте како франшизна мрежа од  детски едукативни центри.

НОЕМВРИ 2017

Отвора врати првиот SmartyKids центар во Бугарија.

2018

2018

АВГУСТ 2018

Членство во најпочитуваното здружение за ментална аритметика SAMA Global.

АВГУСТ 2018

Членство во најпочитуваното здружение за ментална аритметика SAMA Global.

2019